Zhůří u Rejštejna, okr. Klatovy, Plzeňský kraj

Zaniklá novověká ves Haidl s částí Zlaté stezky

(18. století až 1952)

Výhled ze zaniklé vsi Zhůří na šumavskou krajinu.

Výhled ze zaniklé vsi Zhůří na šumavskou krajinu.

Foto D. Dreslerová, 2013.

Osada Haidl se poprvé objevila na Müllerově mapě Čech z r. 1720, první písemná zmínka o ní pochází z r. 1785. Postupně se ves rozrůstala; v době druhé světové války v ní stálo přes 20 domů a dvě hájovny. K vesnici patřily také nedaleké samoty Neuhaus a Tiefenau. Domy se skládaly z roubené světnice na kamenné podezdívce a zděných stájí a seníků. Měly šindelovou střechu, někdy ještě doplněnou o malou zvoničku, která byla typickým prvkem šumavské architektury. Hlavní zdroj obživy představovaly v této horské oblasti práce v lese, pastva dobytka, popř. méně odborné práce pro nedaleké sklárny. Po odsunu německého obyvatelstva sídlili v obci krátce přistěhovalci ze Slovenska a Rumunska, ale v r. 1952 armáda ves definitivně zničila.

Literatura: Schaller 1786; Kintzl 2005; Čejka 2006; Nedvěd 2008; Kubů – Zavřel 2009.

Navigační bod: N 49°05'00.95", E 13°33'24.28" (odbočka ze silnice k rozcestníku „Huťská hora“).

Vysvětlivky k mapám: A – zaniklý kostel sv. Václava; 1–57 – stavební parcely domů. Mapové značky viz sekci Ke stažení.