Zdroje

Book cover aac

Kuna, M. a kolektiv, Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století. Praha: Archeologický ústav AV ČR – Academia. 2014 (1. vydání), 2015 (2. vydání). 517 str. ISBN 978-80-87365-78-6 (ARÚP), 978-80-200-2485-5 (Academia).

Kniha obsahuje (i) strukturovaný popis 105 archeologických lokalit na území Čech, přístupové mapy a plány lokalit, fotografie, souřadnice navigačních bodů pro přístroje GPS a QR kódy s odkazy na informace na těchto stránkách; (ii) úvod a textové boxy, ve kterých jsou přístupným způsobem rozvedeny názory a metody současné archeologie a (iii) vysvětlivky použitých odborných pojmů, rejstřík katastrů a jmen lokalit a seznam použité literatury. Knihu lze zakoupit v Knihkupectvích Academia nebo stáhnout zde.

Book cover ms

Tomášek, M. a kolektiv, 100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska. Praha - Brno: Národní památkový ústav. 2015. ISBN 978-80-7480-054-2.

Soubor sta moravských a slezských archeologických lokalit zpracovaný podobným způsobem jako Archeologický atlas Čech. Knihu lze zakoupit v prodejně Národního památkového ústavu (Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha-Staré Město) a ve vybraných památkových objektech spravovaných NPÚ, případně stáhnout z webu NPÚ.

Logo 1 ais crLogo 8 strategieav21

Digitální korpus českých hradišť – soubor informací o pravěkých a raně středověkých hradištích postupně shromažďovaný v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze jako součást infrastruktury Archeologický informační systém ČR. V současné době je na území Čech evidováno kolem 600 pravěkých a raně středověkých hradišť a výšinných sídlišť, z nichž část je prezentována zde. Na vytváření korpusu se podílí také J. Marounek (NPÚ – střední Čechy). Vznik a rozvoj datového souboru získal podporu z výzkumného programu Paměť v digitálním věku v rámci Strategie AV21 Akademie věd ČR.

V rámci rozvoje vědecké infrastruktury Archeologický informační systém ČR provádí Archeologické ústavy AV ČR v Brně a Praze systematickou evidenci archeologických dat, včetně vymezení a popisu významných archeologických lokalit na území České republiky. Odborné veřejnosti a dalším zájemcům jsou informace zprostředkovávány prostřednictvím aplikací Archeologická mapa ČR a Digitální archiv AMČR, výběr lokalit je postupně doplňován i do Archeologického atlasu ČR.