O projektu

Knihy Archeologický atlas Čech a 100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska byly vytvořeny v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a Národním památkovém ústavu jako vedlejší výsledky společného projektu „Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat“ (program NAKI financovaný prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, 2012–2015). Hlavním cílem projektu bylo vytvoření oborového informačního systému pro správu informací o připravovaných a probíhajících archeologických výzkumech, nálezech a lokalitách na území ČR (viz www.archeologickamapa.cz).

Webové stránky Archeologický atlas ČR vznikly v r. 2018 rozšířením původních stránek se souborem pouze českých lokalit (spuštěných v březnu 2015) o lokality na území Moravy a Slezska. Tyto webové stránky jsou jednou ze součástí výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém ČR zapsané do Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Záměrem autorů a správců webových stránek Archeologický atlas ČR je postupně doplňovat údaje o zajímavých a pro veřejnost atraktivních archeologických lokalitách, a to i nad rámec obsahu dvou výše uvedených publikací.

Eu czMsmt logotyp text rgb czMinisterstvo kulturyLogo 1 ais crArcheologicka mapaLogo 8 strategieav21Aru prahaArubNpu horizontal rgbAcademia

Odkazy (archeologické lokality ČR)

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Mgr. Markéta Augustýnová
 • Mgr. Ondřej Baier
 • Eva Čepeláková
 • Ing. Čeněk Čišecký
 • Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D.
 • Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
 • PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.
 • PhDr. Libuše Haišmanová
 • Mgr. Jan Hasil, Ph.D.
 • PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
 • Mgr. Judita Chylíková
 • MgA. Zuzana Kačerová
 • Mgr. Tomáš Krofta
 • Ing. Dana Křivánková
 • PhDr. Martin Kuna, Ph.D., DSc. (vedoucí týmu)
 • Mgr. Michaela Langová
 • Mgr. Barbora Machová
 • Mgr. Kristýna Malinková
 • Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
 • Mgr. Petra Maříková Vlčková
 • Mgr. David Novák, Ph.D.
 • Ing. Jitka Říhová
 • Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Vlčková
 • Web: http://www.arup.cas.cz
 • Mail: aatlas@arup.cas.cz

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Mgr. Adam Gašpar
 • Mgr. Václav Kolomazníček
 • Mgr. Zdenka Kosarová
 • Mgr. et Bc. Anna Koudelková
 • Mgr. Olga Lečbychová (vedoucí týmu)
 • Mgr. Klára Matulová
 • Mgr. Petr Pajda
 • Mgr. Tomáš Pavloň
 • Mgr. Irena Ostrá
 • Veronika Řihánková, DiS.
 • Mgr. Lucia Ščasníková
 • Mgr. Anežka Špinlerová
 • Mgr. Barbora Tesařová, DiS.
 • Web: http://arub.avcr.cz/

Národní památkový ústav

 • Mgr. Ján Čáni
 • Mgr. Hana Dehnerová
 • Mgr. Alena Knechtová
 • Mgr. Petr Kos
 • Mgr. Pavel Macků
 • David Merta
 • Mgr. Lenka Militká
 • Zuzana Petříková
 • Mgr. Pavla Popelářová
 • PhDr. Radmila Stránská
 • Mgr. Pavel Šlézar
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (vedoucí týmu)
 • Mgr. Dagmar Vorlíčková
 • Mgr. Michal Zezula
 • Bc. Michaela Zezulová
 • Web: https://www.npu.cz

Další spolupracovníci

Licence a využití dat

Data dostupná v Archeologickém atlasu jsou zveřejňována v souladu s politikou otevřeného přístupu k datům a se souhlasem držitelů autorských práv. Využití dat podléhá (pokud není explicitně uvedeno jinak) licenci CC-BY-NC 4.0 (Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0). Data je proto možné využít pouze s uvedením autora a pouze pro nekomerční použití. Toto ustanovení neomezuje využití Archeologického atlasu na základě jiných smluvních ujednání či na základě zákonného titulu.

Vzhledem k tomu, že Archeologický atlas, ale i další nástroje patřící do rámce infrastruktury Archeologický informační systém ČR (AIS CR), poskytují data převážně v otevřeném režimu (Open Access), nemáme možnost sledovat využití těchto dat, ani to, jaké výstupy na jejich základě vznikají. Jelikož jsme však tyto informace povinni ze zákona vykazovat, chtěli bychom Vás, uživatele Atlasu, požádat o součinnost při vykazování vědeckých výstupů, při jejichž vzniku byla využita data Archeologického atlasu ČR, či dalších součástí AIS CR.

Každý uživatel Archeologického atlasu, jako nedílné součásti AIS CR, má proto povinnost:

 • - v konkrétních výstupech vždy obvyklým způsobem uvést, že k jejich tvorbě byla využita infrastruktura AIS CR s odkazem na využitá data či nástroj;
 • - pokud zadává informace o výstupech do Rejstříku informací o výsledcích - RIV(např. na pracovištích AV ČR prostřednictvím databáze ASEP), vybrat návaznost výsledku na infrastrukturu AIS CR v poli VVI (Velké výzkumné infrastruktury) z nabízeného číselníku projektů podpory velkých výzkumných infrastruktur;
 • - dát nám laskavě vědět prostřednictvím tohoto dotazníku (https://www.aiscr.cz/vystupy), že výstup byl publikován.

Webové stránky

 • © 2015-2017 M. Kuna, J. Hasil, J. Korteová, D. Křivánková, J. Říhová, M. Starcová a autoři textů. Kolegům J. Maříkové-Kubkové, K. Chlustíkové a K. Válové děkujeme za někdejší inspiraci načerpanou z jejich webu Heritage Route.
 • © 2018 M. Kuna a kol.
 • Sinfin.digital návrh a implementace webových stránek.