O projektu

Knihy Archeologický atlas Čech a 100 zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska byly vytvořeny v Archeologickém ústavu AV ČR v Praze a Národním památkovém ústavu jako vedlejší výsledky společného projektu „Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat“ (program NAKI financovaný prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, 2012–2015). Hlavním cílem projektu bylo vytvoření oborového informačního systému pro správu informací o připravovaných a probíhajících archeologických výzkumech, nálezech a lokalitách na území ČR (viz www.archeologickamapa.cz).

Webové stránky Archeologický atlas ČR vznikly v r. 2018 rozšířením původních stránek se souborem pouze českých lokalit (spuštěných v březnu 2015) o lokality na území Moravy a Slezska. Tyto webové stránky jsou jednou ze součástí výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém ČR zapsané do Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Záměrem autorů a správců webových stránek Archeologický atlas ČR je postupně doplňovat údaje o zajímavých a pro veřejnost atraktivních archeologických lokalitách, a to i nad rámec obsahu dvou výše uvedených publikací.

Eu czMsmt logotyp text rgb czMinisterstvo kulturyLogo 1 ais crArcheologicka mapaLogo 8 strategieav21Aru prahaArubNpu horizontal rgbAcademia

Odkazy (archeologické lokality ČR)

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

 • Mgr. Markéta Augustýnová
 • Mgr. Ondřej Baier
 • Eva Čepeláková
 • Ing. Čeněk Čišecký
 • Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D.
 • Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
 • PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.
 • PhDr. Libuše Haišmanová
 • Mgr. Jan Hasil, Ph.D.
 • PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
 • Mgr. Judita Chylíková
 • MgA. Zuzana Kačerová
 • Mgr. Tomáš Krofta
 • Ing. Dana Křivánková
 • PhDr. Martin Kuna, Ph.D., DSc. (vedoucí týmu)
 • Mgr. Michaela Langová
 • Mgr. Barbora Machová
 • Mgr. Kristýna Malinková
 • Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
 • Mgr. Petra Maříková Vlčková
 • Mgr. David Novák, Ph.D.
 • Ing. Jitka Říhová
 • Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Vlčková
 • Web: http://www.arup.cas.cz
 • Mail: aatlas@arup.cas.cz

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

 • Mgr. Adam Gašpar
 • Mgr. Václav Kolomazníček
 • Mgr. Zdenka Kosarová
 • Mgr. et Bc. Anna Koudelková
 • Mgr. Olga Lečbychová (vedoucí týmu)
 • Mgr. Klára Matulová
 • Mgr. Petr Pajda
 • Mgr. Tomáš Pavloň
 • Mgr. Irena Ostrá
 • Veronika Řihánková, DiS.
 • Mgr. Lucia Ščasníková
 • Mgr. Anežka Špinlerová
 • Mgr. Barbora Tesařová, DiS.
 • Web: http://arub.avcr.cz/

Národní památkový ústav

 • Mgr. Ján Čáni
 • Mgr. Hana Dehnerová
 • Mgr. Alena Knechtová
 • Mgr. Petr Kos
 • Mgr. Pavel Macků
 • David Merta
 • Mgr. Lenka Militká
 • Zuzana Petříková
 • Mgr. Pavla Popelářová
 • PhDr. Radmila Stránská
 • Mgr. Pavel Šlézar
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (vedoucí týmu)
 • Mgr. Dagmar Vorlíčková
 • Mgr. Michal Zezula
 • Bc. Michaela Zezulová
 • Web: https://www.npu.cz

Další spolupracovníci

Webové stránky

 • © 2015-2017 M. Kuna, J. Hasil, J. Korteová, D. Křivánková, J. Říhová, M. Starcová a autoři textů. Kolegům J. Maříkové-Kubkové, K. Chlustíkové a K. Válové děkujeme za někdejší inspiraci načerpanou z jejich webu Heritage Route.
 • © 2018 M. Kuna a kol.
 • Sinfin.digital návrh a implementace webových stránek.