Tasnovice, okr. Domažlice, Plzeňský kraj

Raně středověké hradiště

(8.–12. století)

Celkový pohled na návrší s kostelíkem sv. Vavřince.

Celkový pohled na návrší s kostelíkem sv. Vavřince.

Foto M. Beránek, 2013.

Hradiště na návrší západně od Tasnovic bylo postaveno při tzv. Řezenské stezce, nejdůležitější komunikaci raně středověkých Čech, která spojovala naše území s Bavorskem. Bavorsko bylo církevní metropolí českých zemí a v jeho hlavním městě Řezně rozhodovali franští panovníci o řadě důležitých politických kroků, které Čechy ovlivňovaly. Po stezce přicházeli kromě misionářů a poselstev také kupci či vojska – jejich tažení jsou v písemných pramenech doložena pro r. 976 a 1040. Během doby trvání hradiště vznikla na tasnovickém návrší rozsáhlá trojdílná pevnost, která svědčí o významu česko-bavorského pomezí v raném středověku. Další, i když menší hradiště, stála na obou stranách tehdejších hranic.

Literatura: Bašta – Baštová 1991; Břicháček – Metlička 1999, 270; Lutovský 2001.

Navigační bod: N 49°34'00.42", E 12°49'28.16" (mezi hřbitovy).

Vysvětlivky k mapám: A – návrší s hradištěm; B – pozůstatky středověké tvrze s kamennými stavbami a sklepy; 1 – vnější linie opevnění; 2 – střední linie opevnění; 3 – vnitřní linie opevnění; 4 – kostel sv. Vavřince; 5 – novověký hřbitov kolem kostela sv. Vavřince; 6 – protestanský hřbitov; 7 – památník padlým v první světové válce. Mapové značky viz sekci Ke stažení.