Stěbořice, okr. Opava, Moravskoslezský kraj

Raně středověké mohylové pohřebiště

(třetí čtvrtina 9. století až přelom 9. a 10. století)

Pohled na mohylník.

Pohled na mohylník.

Foto M. Zezulová, 2014.

Raně středověký mohylník ve Stěbořicích je jediným doposud zjištěným raně středověkým kostrovým mohylovým pohřebištěm ve Slezsku. Je znám již z konce 19. stol., archeologický výzkum na něm probíhal v letech 1952–1961. Na pohřebišti byly zjištěny 43 mohyly, které jsou většinou uskupeny do severojižně orientovaných řad. V mohylách byly objeveny kosterní pozůstatky mužů, žen i dětí. Mezi milodary patřily zejména zbraně, součásti jezdecké výzbroje, šperky, vědra, železné sekery, hroty šípů, ostruhy, přezky, nože, stříbrné a bronzové náušnice, prsteny, skleněné korálky a keramické střepy. Na základě takto početného materiálu bylo možné mohylník datovat mezi 3. čtvrtinu 9. stol. a přelom 9. a 10. stol. Kruhové až oválné mohyly jsou dnes v terénu patrné a dosahují průměru 2–8 m a výšky 0,5–1,2 m.

Literatura: Jisl 1952a; Kouřil – Tymonová 2013.

Navigační bod: N 49°56‘18.75“, E 17°48‘51.63“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Stěbořice
Kouřil, P. – Tymonová, M. 2013: Slovanský kostrový mohylník ve Stěbořicích. Brno.pdf