Praha-Kunratice, Hlavní město Praha

Středověký hrad Nový hrad u Kunratic s obléhacím táborem

(15. století)

Druhá brána s obezděným příkopem. V pozadí zdivo věžovitého paláce.

Druhá brána s obezděným příkopem. V pozadí zdivo věžovitého paláce.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Nový hrad u Kunratic představuje poslední královskou stavbu hradu předhusitského období. Na počátku 15. století jej nechal vystavět Václav IV. jako nové panovnické sídlo poblíž Prahy. Václav na hradě několikrát pobýval a r. 1419 zde za dramatických okolností zemřel. Od r. 1420 sídlila na Novém hradě posádka krále Zikmunda Lucemburského, kterou oblehlo v prosinci téhož roku husitské vojsko Starého a Nového Města pražského. Posádka se vzdala a hrad byl následně vypálen, přičemž již nebyl nikdy obnoven. V 19. století poničilo zříceniny lámání kamene a zásah správy kunratického velkostatku, která nechala ruiny zbořit. Ve východním předpolí hradu jsou zachovány pozůstatky obléhacího tábora s valy, příkopy a palebnými pozicemi praků.

Literatura: Drobná 1953; Durdík 1984; Sedláček 1998b; Durdík – Sušický 2000; Koscelník 2013.

Navigační bod: N 50°01'14.84", E 14°28'38.19" (vstup přes obléhací tábor); N 50°01'10.64", E 14°28'19.79" (vstup do hradu od východu); N 50°01'07.68", E 14°28'14.70" (vstup do hradu od jihozápadu).

Vysvětlivky k mapám: A – areál hradu; B – příkop vylámaný do skály; C – věžovitá brána; D – parkán; E – opevnění; F – věžovitá brána s padacím mostem; G – věžovitý palác; H – schodiště; I – místnost s ochranným břitem; J – lom z 18. až 19. století; K – pozůstatky barokní hájovny; L – obléhací tábor; M – valy obléhacího tábora; N – zdvojené valy a příkopy; O – přibližovací příkop, tzv. sapa. Mapové značky viz sekci Ke stažení.