Nevězice, okr. Písek, Jihočeský kraj

Pravěké hradiště – oppidum

(150–50 př. Kr.)

Mohutný val oppida.

Mohutný val oppida.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Nevězice jsou naším nejmenším oppidem. Hradiště je situováno na malebné ostrožně nad vodní nádrží Orlík, původně však spadaly k vodní hladině Vltavy až sedmdesátimetrové srázy. Na přístupové straně bylo oppidum ohrazeno dvojicí hradeb a příkopů, z nichž je viditelná jen vnitřní linie valu. Oproti ostatním hradištím doby laténské začaly být Nevězice zkoumány až relativně pozdě – prvního většího archeologického výzkumu se dočkaly v 80. letech minulého století. I když lokalita nedosahuje bohatství jiných oppid, podle nálezů cizích hrnčířských výrobků zde mohla fungovat obchodní stanice, zastávka na vltavské obchodní cestě. Na hradišti je také doloženo odlévání bronzu.

Literatura: Drda 1987; Drda – Rybová 1997, 1998; Waldhauser 2001.

Navigační bod: N 49°28'08.53", E 14°09'55.75" (vstup od severozápadu).

Vysvětlivky k mapám: A – hlavní ulicovitá brána A; B – klešťovitá brána s bočním vchodem; C – úvozová cesta k brodu přes Vltavu; D – dva valy a příkopy; E – vodní zdroj; F – místo s koncentrací archeologických nálezů; G – místo s koncentrací archeologických nálezů a doklady řemesel. Mapové značky viz sekci Ke stažení.