Mikulčice, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj

Slovanské hradiště Mikulčice / raně středověké mocenské a duchovní centrum

(8.–9. století)

Letecký snímek raně středověkého hradiště Mikulčice-Valy, pohled od jihovýchodu.

Letecký snímek raně středověkého hradiště Mikulčice-Valy, pohled od jihovýchodu.

Foto J. Vandělík, Geo-cz, 2011.

Slovanské hradiště Mikulčice-Valy bylo významné opevněné raně středověké mocenské a duchovní centrum, situované v jihovýchodní části dnešního katastru obce Mikulčice, bezprostředně u řeky Moravy. Systematický archeologický výzkum hradiště byl zahájen r. 1954 a trvá dodnes. Aglomerace se znaky městského uspořádaní a s pozůstatky předvelkomoravského a velkomoravského osídlení měla rozlohu cca 50 ha. Jádro hradiště na ploše 10 ha tvořily opevněné útvary akropole a předhradí. Na akropoli byly nalezeny nejvýznamnější stavby – palác, trojlodní bazilika a další kostely. Přítomnost knížecí nobility dokládají početné velmožské hroby situované na rozsáhlých hřbitovech u kostelů, v několika případech i přímo uvnitř sakrálních staveb. K hradišti náleží předhradí se sídelní funkcí a rozsáhlé členité podhradí. Celkem je v Mikulčicích doloženo 12 kostelů a více než 2500 hrobů. Nálezy poukazují na klíčový význam lokality v období Velké Moravy. Na lokalitě se nachází muzeum s archeoparkem, které je možné navštívit celoročně.

Literatura: Poláček 2006; 2016; Profantová – Kavánová 2003.

Navigační bod: N 48°48'15.9", E 17°05'08.5" (Slovanské hradiště Mikulčice, vstup do muzea).

Vysvětlivky k mapám: A – akropole; B – předhradí; C – severní podhradí; D – severozápadní podhradí; E – východní podhradí; F – Kostelisko; G – 7. kostel; H – Tešický les. Mapové značky viz sekci Ke stažení.