Louňovice pod Blaníkem, okr. Benešov, Středočeský kraj

Pravěké hradiště a středověký hrad na vrchu Velký Blaník

(6.–5. století př. Kr., středověk)

Hora Velký Blaník od jihozápadu.

Hora Velký Blaník od jihozápadu.

Foto J. Marounek, 2008.

Hora Velký Blaník je opředena řadou legend a především díky nim se stala inspirací mnoha umělců, zejména v době národního obrození. Na jejím vrcholu stálo již v mladší době halštatské a časné době laténské hradiště. Svým umístěním i konstrukcí valů připomíná blanické hradiště starší typy opevněných lokalit z mladší a pozdní doby bronzové, jimž je přičítána kultovní funkce, je však podstatně menší. Jeho nejvýraznějším terénním reliktem je mohutný vnější val. Pravěkou zástavbu pravděpodobně narušila výstavba středověkého hradu, k němuž patřil vnitřní obdélníkový val s příkopem. V 15. století byl Blaník poutním místem, neboť se věřilo, že jsou v hoře pohřbeni apoštolové Petr a Pavel, asi o století později pak vznikla legenda o blanických rytířích.

Literatura: Šolle 1988; Čtverák a kol. 2003; Waldhauser 2012a.

Navigační bod: N 49°38'29.75", E 14°52'16.78" (vstup od jihozápadu).

Vysvětlivky k mapám: A – vnější pás valů; B – střední pás valů; C – vnitřní pás valů; D - příkop. Mapové značky viz sekci Ke stažení.