Koryčany, okr. Kroměříž, Zlínský kraj

Židovský hřbitov

(1. polovina 17. století až r. 1942)

Dochovaná kamenná zeď ve střední části hřbitova.

Dochovaná kamenná zeď ve střední části hřbitova.

Foto A. Knechtová, 2015.

Židovský hřbitov nad obcí byl založen v 1. pol. 17. stol., v době, kdy se zdejší židovská čtvrť změnila v ghetto. Z náboženské obce se stal kvůli úbytku obyvatel na konci 19. stol. modlitební spolek; před 2. sv. válkou žily v ghettu jen 4 rodiny. Z původních 26 domů většina zůstala, ale byla značně přestavěna. Na ploše hřbitova se nachází 230 náhrobků, v horních částech jsou stély zdobeny náhrobní symbolikou, jako je Davidova hvězda, žehnající ruce kohenů, levitská konvice, věnec či koruna. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1674, nejmladší pak z roku 1942. Kromě náhrobků je dnes v terénu patrná část obvodové zdi, celý prostor je zatravněný a porostlý stromy. Již několik se však hřbitov upravovuje a je volně přístupný veřejnosti.

Literatura: Fiedler 1992; Kuča 1998; Klenovský 2001, 2010.

Navigační bod: N 49°06‘31.05“, E 17°10‘04.64“ (vstup).

Vysvětlivky k mapám: 1 – židovská škola (dnešní dům čp. 454); 2 – synagoga (dnešní prodejna); A – židovký hřbitov; B – obřadní síň; C – obvodová zeď. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Koryčany