Jistebsko, okr. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

Pravěký těžební areál

(5400–4800 př. Kr.)

Pohled na lokalitu z rozhledny Černá Studnice.

Pohled na lokalitu z rozhledny Černá Studnice.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Na úpatí Maršovického vrchu se v pásu asi 500 m rozkládají pozůstatky neolitického areálu sloužícího k těžbě suroviny určené k výrobě kamenných broušených seker a dalších podobných nástrojů používaných ve své době k opracování dřeva, příp. jako zbraně a prestižní předměty. Podle odhadů bylo v areálu za 500 let trvání lomu vytěženo přes 1500 tun kamene a vyrobeno 1,5 až 3 miliony polotovarů, které byly distribuovány na vzdálenost až stovek kilometrů – vyskytují se na Moravě, Slovensku, v Německu, ale i v severní Itálii. Areál se skládá z těžebních jam a zpracovatelských okrsků. Zdánlivě obyčejné úlomky kamene, které leží všude v okolí, jsou ve skutečnosti odpadem z těžby a výroby polotovarů.

Literatura: Šída 2005, 2007; Prostředník – Šída 2010; Prostředník a kol. 2011; Šída a kol. 2013.

Navigační bod: N 50°42'06.14", E 15°12'31.77" (střed lokality).

Vysvětlivky k mapám: Mapové značky viz sekci Ke stažení.