Chlístovice, okr. Kutná Hora, Středočeský kraj

Středověký hrad Sion s pozůstatky obléhacího tábora

(15. století)

Předhradí Sionu od severovýchodu.

Předhradí Sionu od severovýchodu.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Hrad Sion vznikl pravděpodobně ve 30. letech 15. století jako sídlo husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé a v reakci na jeho odbojnou činnost byl v r. 1437 dobyt císařem Zikmundem Lucemburským. Revize starších archeologických výzkumů potvrdila údaje z písemných pramenů, které hovoří o dlouhodobém obležení hradu a intenzivních bojích předcházejících jeho dobytí. Obléhání zanechalo severně a jižně od hradu výrazné stopy v podobě zemních fortifikací a palebných postavení. Zachován je také trojitý val na předhradí, který představoval hlavní obranný prvek hradu proti obléhatelům. V prostoru hradního jádra se dochovaly relikty zástavby v podobě odkrytého zdiva.

Literatura: Janská 1963, 1965; Sedláček 1997b; Durdík – Sušický 2000; Durdík 2009; Koscelník a kol. 2013; Sýkora 2013.

Navigační bod: N 49°53'20.08", E 15°12'45.44" (vstup do hradu); N 49°53'35.97", E 15°12'46.61" (vstup do obléhacího tábora).

Vysvětlivky k mapám: A – jádro hradu; B – předhradí; C – obléhací tábor; D – šíjový příkop mezi jádrem a předhradím; E – zástavba hradního jádra; F – brána; G – pozůstatky roubené stavby se zděnou podezdívkou; H – palác; I – hradní kuchyně; J – další rezidenční budova?; K – kostel sv. Ondřeje; L–N – bašty; O – plošina pod hradem připojená později k opevnění; P – skalní rozsedlina s přístupem k říčce; Q – rybník; R – opevnění předhradí; S – baštovitý útvar v příkopu mezi prvním a druhým valem; T – terénní hrana uzavírající severní část příkopu; U – pozůstatky zástavby předhradí; V – pozůstatky kamenné hospodářské zástavby; W – jeden z areálů obléhacího tábora, vymezený příkopem a valem; X – stanoviště velitele, příp. palebné postavení děl; Y – palebná postavení praků a pozůstatky obytných a provozních staveb; Z – další obranné objekty obléhacího tábora (např. tzv. vlčí jámy). Mapové značky viz sekci Ke stažení.