Charvátská Nová Ves, okr. Břeclav, Jihomoravský kraj

Římský krátkodobý tábor

(172–180 po Kr.)

Letecký pohled na severozápadní nároží tábora.

Letecký pohled na severozápadní nároží tábora.

Foto M. Bálek, 1998.

Římský krátkodobý (pochodový) tábor z dob markomanských válek se nachází v trati Prostřední veliké. Je dokladem římské expanze na území za hranici impéria (tzv. limes Romanus). Tábor byl objeven na konci 20. století leteckým průzkumem. Jde o nezastavěný prostor kosodélného půdorysu o rozloze 41 ha, opevněný hrotitým příkopem a náspem z vykopané zeminy, vstupními branami a předsunutými příkopy (tzv. tituly). Z příkopu pocházejí unikátní nálezy nepálených cihel, jež byly součástí hradby. Tábor je v terénu rozeznatelný pouze z ptačí perspektivy, ze země je pro návštěvníka neviditelný.

Literatura: Bálek – Šedo 1998; Droberjar 2002; Komoróczy a kol. 2014; Šedo 2001; Vlach 2008.

Navigační bod: N 48°46‘17.20“, E 16°50‘32.77“ (napojení polní cesty na silnici).

Vysvětlivky k mapám: A – opevněný hrotitý příkop; B–E – vstupní brány. Mapové značky viz sekci Ke stažení.