Zbyslavec, okr. Chrudim, Pardubický kraj

Partyzánské zemljanky

(říjen až prosinec 1944)

Panorama lesa s relikty sídla štábu partyzánské brigády Mistr Jan Hus.

Panorama lesa s relikty sídla štábu partyzánské brigády Mistr Jan Hus.

Foto Z. Kačerová, 2013.

V zemljankách severně od Zbyslavce se koncem druhé světové války ukrýval štáb partyzánské brigády Mistra Jana Husa. Skupina parašutistů z Kyjeva seskočila na naše území v říjnu 1944 a nedaleko Zbyslavce se skrývala do poloviny prosince. Brigáda v kraji působila až do konce války, ale většina jejích členů zahynula v březnu 1945 při útoku jednotek SS. Pozůstatky partyzánských zemljanek tvoří jedna velmi dobře patrná čtvercová prohlubeň a několik méně výrazných jam. V jedné z nich se dodnes dochovaly zbytky ztrouchnivělého dřeva, které chránilo úkryt. Na lokalitě je postaven malý památník. Druhý památník stojí nad obcí Licoměřice, v místech údajného prvního noclehu partyzánů. Kvůli spolupráci s partyzány provedlo koncem r. 1944 gestapo zátah na obyvatele vesnic Licoměřice a Lipovec. Celkem 106 mužů bylo deportováno do Terezína; 30 z nich věznění nepřežilo.

Literatura: Kubín a kol. 2012; www_Zbyslavec.

Navigační bod: N 49°54'50.75", E 15°34'09.75" (památník v místě zemljanek).