Žabčice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Tvrziště Kulatý kopec a zaniklá středověká ves Koválov

(polovina 13. až počátek 15. století)

Pozůstatky tvrze typu motte.

Pozůstatky tvrze typu motte.

Foto A. Knechtová, 2015.

Tvrziště Kulatý kopec v areálu zaniklé středověké vsi Koválov je příkladem výrazně modelovaného zaniklého šlechtického sídla v rovinaté krajině. Bylo komplexně archeologicky prozkoumáno a zachyceny byly všechny jeho stavební fáze. Lokalita se dostala do středu zájmu již v 19. století, archeologické výzkumy na ní proběhly ve druhé polovině 20. století. Tvrz vznikla kolem poloviny 13. století a její zánik lze klást do doby okolo r. 1425. Tvrziště typu motte je kopeček ve tvaru komolého kuželu s jedním patrným příkopem a částečně dochovaným vnějším valem. Archeologický výzkum odhalil tři stavební fáze tvrze, která dvakrát během své existence podlehla požáru. V místech zaniklé vsi byl doložen kostel a středověký hřbitov. Zachycen byl také částečný průběh pravděpodobného ohrazení. V poslední době se v krajině postupně odhaluje terénní reliéf lokality, který již značně zarovnal proces tzv. archeologizace.

Literatura: Unger 1994; Plaček 2001.

Navigační bod: N 49°00‘13.40“, E 16°34‘53.63“ (rozcestí).

Vysvětlivky k mapám: A – kopeček ve tvaru komolého kužele; B – příkop; C – val; D – kostel; E – vesnice; F – pravděpodobné ohrazení vsi. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Žabčice