Vrbka u Sulimova, okr. Kroměříž, Zlínský kraj

Raně středověké mohylové pohřebiště Tabarky

(9. století)

Pohled na mohylu.

Pohled na mohylu.

Foto B. Machová, 2010.

Raně středověké mohylové pohřebiště Tabarky patří mezi raně středověké mohylníky s doklady kostrového způsobu pohřbívání. Mohylník byl archeologicky zkoumán v 80. letech 19. století a také na počátku 20. století. V této době byly identifikovány 42 mohyly, z nichž 30 již bylo dříve prozkoumáno. Dnes lze v areálu objevit pouhých 15 mohyl, většina z nich nese stopy po starém výzkumu. Zbytek mohyl patrně zanikl v souvislosti s lesním hospodářstvím. Průměr mohylových náspů se pohybuje od 6,5 do 11 m, jejich výška pak od 50 do 160 cm. Kostrové pohřby pod nimi se nacházely na úrovni terénu. K milodarům náležely zejména náušnice, kování věder, nože, srp, sekery, kopí, přezky, ostruha, třmeny a keramické nádoby. Až na paseku, na které jsou mohyly stále velice dobře patrné, vede naučná stezka.

Literatura: Přikryl 1890; Dostál 1966; Jiráň 2008; Machová 2015.

Navigační bod: N 49°12‘18.75“, E 17°25‘37.88“.