Vraclávek, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj

Středověký hrad Luginsland

(3. čtvrtina 13. století až polovina 14. století)

Hradní příkop.

Hradní příkop.

Foto M. Zezulová, 2014.

Středověký hrad Luginsland je dokladem jednoduchého opevněného sídla z doby kolem poloviny 13. století, jež vzniklo při kolonizaci nového území. Předpokládá se, že mohlo kolonistům sloužit jako útočiště. Hrad není zachycen v písemných pramenech, archeologicky byl zkoumán v první polovině 20. století. Tvoří jej hradní jádro a malé předhradí. Jádro bylo obehnáno příkopem, dodnes velmi dobře patrným, a valem. V severozápadní části hradního jádra byly zjištěny základy pravděpodobně ústřední věžovité stavby se zdivem o šířce 2,8–3,0 m, s požárovou vrstvou dokládající násilný zánik areálu. V západní části příkopu se nachází kamenná studna. Malé předhradí je chráněno valem a příkopem, v současné době téměř nepatrným. Z nálezů lze připomenout zlomky keramických nádob a několik kovových zlomků z výbavy jezdce (ostruhy, přezky, část třmenu) a výstroje koně (udidlo, podkovy).

Literatura: Plaček 1996; Kouřil – Prix – Wihoda 2000.

Navigační bod: N 50°08‘00.72“, E 17°33‘46.94“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Vraclávek