Vraclav, okr. Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj

Raně středověké hradiště

(11.–13. století)

Opevnění hradiště od severovýchodu.

Opevnění hradiště od severovýchodu.

Foto J. Mařík, 2014.

Hradiště Vraclav vzniklo na Trstenické stezce, důležité obchodní komunikaci spojující Čechy a Moravu. Přestože je jeho založení tradičně připisováno knížeti Vratislavovi II. (vládl v l. 1061–1092), archeologické výzkumy dokládají, že bylo vystaveno již o sto let dříve, tj. na přelomu 10. a 11. století. Z písemných pramenů víme, že se na hradišti r. 1108 pokusili Přemyslovci vyvraždit rod Vršovců. Archeologické prameny naznačují, že Vraclav plnila funkci správního centra až do druhé poloviny 13. století, kdy bylo založeno královské město v dnešním Vysokém Mýtě. Dodnes se z hradiště dochoval pouze val oddělující akropoli a přehradí, archeologické výzkumy však odhalily také pozůstatky zahloubených a nadzemních staveb, kostrové hroby a doklady obchodu (kupecké vážky a závaží) a zpracování neželezných kovů.

Literatura: Skružný 1962; Charvát 1980.

Literatura: Skružný 1962; Charvát 1980.

Navigační bod: N 49°58'10.25", E 16°05'35.86" (rozcestí mezi akropolí a předhradím).

Vysvětlivky k mapám: A – akropole; B – val; C – předhradí. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Vraclav
Charvát, P. 1980: Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století, Archeologické rozhledy 32/3, 274–279.