Volary, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

Polní opevnění Volarské šance

(1618–1620)

Západní roh opevnění.

Západní roh opevnění.

Foto M. Langová, 2014.

Západně od Volar se nacházejí velmi dobře dochované a viditelné pozůstatky pěchotní reduty z třicetileté války, známé pod jménem Volarské šance. Vybudování polního opevnění souviselo s kontrolou tzv. Zlaté stezky, která procházela šumavskými průsmyky a po níž mohla z jihu do Čech proudit císařská vojska. První polní opevnění zde vzniklo v létě r. 1618, druhé v květnu r. 1619. Po opakovaných bojích a střídavém držení objektu stavovská armáda v létě 1620 opevnění opustila, a uvolnila tak cestu vojskům Maxmiliána I. na Bílou horu. Terénní průzkum zdokumentoval na Volarských šancích relikty opevnění, pomocí detektoru kovů byly objeveny části zbroje, zbraní a munice, hospodářské vybavení vojenského ležení i osobní předměty vojáků.

Literatura: Meduna 1990; Beneš J. a kol. 1995; Kuna a kol. 2004.

Navigační bod: N 48°54'15.88", E 13°49'17.57" (severovýchodní okraj lokality).

Vysvětlivky k mapám: A – reduta; B–C – dělostřelecké bastiony; D–E – pozůstatky sklípků na munici; F – spojovací příkopy. Mapové značky viz sekci Ke stažení.