Vítkovice v Krkonoších, okr. Semily, Liberecký kraj

Horské hospodářství Kotelská bouda

(1680? až 1910)

Relikty Kotelské boudy.

Relikty Kotelské boudy.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Kotelskou boudu nechal postavit v r. 1748 hrabě Sweet-Sporck na místě staršího objektu. Jde o typický doklad horského budního hospodářství, které přinesli do Krkonoš alpští kolonisté v 17. století. Původně šlo o dřevorubce zásobující dřevem kutnohorské stříbrné doly; zůstali zde však i poté, co byly Krkonoše v polovině 17. století z velké části odlesněny. Základ budního hospodářství představovala letní pastva dobytka a získávání sena v odlesněných částech hor. Seno se pak v zimě sváželo na saních do statků v podhůří. Od 19. století se tento typ hospodaření stával nerentabilním a nahradila ho výroba mléčných produktů a turismus. V té době začala Kotelská bouda sloužit jako panská hájenka a v r. 1910 byla ponechána lyžařům. V témže roce však vyhořela a následně již nebyla obnovena.

Literatura: Menčik 1899; Lokvenc 1996, 2001, 2007.

Navigační bod: N 50°44'33.97", E 15°32'40.40" (rozcestí severně od boudy).

Vysvětlivky k mapám: A – chlévy; B – východní obytné křídlo; C – nájezd na svoz sena; D – žlab na vodu; E – západní obytné křídlo; F – koridor v podezdívce, pravděpodobně sklípek; G – vstupní část síně; H – přistavěný záchod; J – základy kaple; K – umělá plocha, pravděpodobná poloha starší boudy ze 17. století; L – travní zahrada (louka) s cestami; M – původní dispozice boudy před přestavbou v r. 1748. Mapové značky viz sekci Ke stažení.