Vitín, okr. České Budějovice, Jihočeský kraj

Raně středověké mohylové pohřebiště

(9. století)

Celkový pohled na pohřebiště.

Celkový pohled na pohřebiště.

Foto J. Mařík, 2014.

Na zalesněném území dvou obor severně od Hluboké nad Vltavou je zachována řada raně středověkých i pravěkých mohylových pohřebišť s celkovým počtem asi 1000 mohyl. Vitínský mohylník se nachází na jihovýchodním svahu návrší Baba. Skládá se z 69 mohyl, uspořádaných po pěti až deseti v řadách orientovaných západovýchodním směrem. Dvě větší mohyly na okraji pohřebiště mohou pocházet ze staršího období (z doby bronzové nebo halštatské). Ačkoli řada mohyl nese stopy narušení, archeologicky byla prozkoumána jen jediná. V jejím náspu se našla pouze spálená dřeva, zlomky keramiky a bronzová náušnice.

Literatura: Beneš A. a kol. 1999; Kuna 2008.

Navigační bod: N 49°05'51.79", E 14°32'21.02" (jihozápadní okraj mohylníku).