Velký Uhřínov, okr. Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj

Archeologický skanzen Villa Nova Uhřínov

(rekonstrukce památek ze 13.–15. století)

Panorama skanzenu.

Panorama skanzenu.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Archeologický skanzen v Uhřínově v Orlických horách je budován od r. 1992 a jeho cílem je přiblížit veřejnosti podobu vrcholně středověké vesnice. Postupně u něj vzniká také středisko experimentální archeologie. Všechny stavby jsou vybudovány podle skutečných archeologických nálezů, případně dobových vyobrazení. Najdeme zde např. roubenou polozemnici (zahloubený dům), dvouprostorový nadzemní dům, stodolu, chlév a oboroh, kovárnu, hrnčířskou a železářskou pec či zahrádku s rostlinami, které byly ve středověku pěstovány.

Literatura: Smetánka 1988; Dragoun B. 2000; Piskačová 2000; Vaněčková 2000; Klápště 2005; www_Velký Uhřínov.

Navigační bod: N 50°14'57.57", E 16°20'28.46" (vstup do skanzenu).

Vysvětlivky k mapám: Mapové značky viz sekci Ke stažení.