Úsobrno, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Jevíčská cesta a středověká fortifikace Durana

(8.–19. století)

Svazek úvozů u Lavičné, západně od Šubířova.

Svazek úvozů u Lavičné, západně od Šubířova.

Foto J. Novák.

Jevíčská cesta a středověká fortifikace Durana jsou dochované terénní relikty dálkové trasy z období středověku v podobě několika větví systémů zaniklých úvozů. Jevíčská cesta měla nadregionální význam a jako úsek jedné z nejvýznamnějších středověkých komunikací na našem území je známa již z dokumentů kolem r. 1200. Stáří soustavy úvozových cest dokládá také nález velkomoravské ostruhy z 9. století. S možnou strážní funkcí a ochranou komunikace zřejmě souvisí drobná středověká fortifikace na kopci Durana datovaná do 15. století. Fortifikace je téměř kruhového půdorysu o průměru 50–60 m s vnitřní dřevohlinitou zástavbou, ohraničena je širokým valem a příkopem. Samotné relikty historických komunikací, které se zpravidla dochovávají v podobě úvozových cest, lze nejlépe spatřit v lesní trati Dobračov a podél dnešní silnice Šubířov – Konice, kde probíhal rozsáhlý výzkumný projekt.

Literatura: Nekuda – Unger 1981; Bolina – Šlézar 2006; Cendelín – Bolina – Adam 2010; Kouřil 2010; Vrána 2014; www_Úsobrno.

Navigační bod: N 49°36‘47.39“, E 16°46‘24.55“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Úsobrno
Vrána, J. 2014: Úsobrno (okr. Blansko). „Durana“, Přehled výzkumů 52/2, 267.pdf