Třebsko, okr. Příbram, Středočeský kraj

Čtyřúhelníková valová ohrazení doby laténské

(200–50 př. Kr.)

Východní val a příkop Viereckschanze Třebsko 1 od severu.

Východní val a příkop Viereckschanze Třebsko 1 od severu.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Katastrální území Třebsko je jediným v České republice, na němž byla zachycena hned dvě laténská čtyřúhelníková ohrazení. Lidovou tradicí byly oba areály považovány za polní opevnění z třicetileté války, v okolí však přítomnost žádných vojsk tohoto období doložena není, a ohrazení mají naopak některé charakteristické rysy laténských památek typu Viereckschanze. Oblast tzv. České Sibiře není příliš úrodná a výhodná pro sídlení, takže existence hned dvou takových areálů mohla být způsobena jedině bohatými zdroji surovin. Čtyřúhelníková valová ohrazení bývají ostatně často interpretována jako sídla elity, která ovládala těžbu zlata; ta je doložena nedalekými rýžovišti na Podrejžském potoce. Areál Třebsko 1 tvoří dodnes až 2,5 vysoký val, zatímco pozůstatky druhého objektu jsou již téměř rozorány.

Literatura: Píč 1893; Jansová 1968; Waldhauser 1987; Waldhauser a kol. 1989.

Navigační bod: N 49°37'40.86", E 13°58'13.97" (jihovýchodní nároží areálu Třebsko 1); N 49°36'48.44", E 13°58'47.71" (střed areálu Třebsko 2).