Tmaň, okr. Beroun, Středočeský kraj

Pravěké hradiště Kotýz a okolní jeskyně s archeologickými nálezy

(13000–10000 př. Kr., 800–500 př. Kr., 9. století)

Skalní útvar Axamitova brána.

Skalní útvar Axamitova brána.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Pravěké hradiště Kotýz v Českém krasu spojovali romantičtí badatelé 19. století s Kelty, ale ve skutečnosti bylo vybudováno a osídleno již v době bronzové a halštatské a znovu potom v raném středověku. Dodnes jej obepínají dvě linie kamenných valů, napojené na vápencové skály. Na srázech hřbetu Zlatý kůň se nachází mnoho jeskyní, které byly od paleolitu využívány k sídlení i jiným aktivitám. K nejvýznamnějším z nich patří Děravá jeskyně s nálezy paleolitických břidlicových destiček s rytinami zvířat, skalní úvar Axamitova brána s nálezy z doby halštatské a komplex Koněpruských jeskyní, ve kterém byl objeven např. hrob z mladého paleolitu v tzv. Proškově dómu či středověká penězokazecká dílna.

Literatura: Jelínek 1881; Axamit 1927; Sklenář 1975; Stolz – Matoušek 2006.

Navigační bod: N 49°54'58.14", E 14°02'54.41" (střed hradiště Kotýz).

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Tmaň
Jelínek, B. 1881: Dvě hradiště, Památky archeologické 11/1, 653–660.