Tašovice, okr. Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Raně středověké hradiště Starý Loket

(9.–10. století)

Pohled z akropole do kaňonu Ohře.

Pohled z akropole do kaňonu Ohře.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Hradiště nazývané někdy Starý Loket vzniklo pravděpodobně v průběhu 9. století na významné dálkové cestě mezi Čechami a Saskem. Poloha představovala důležitý komunikační bod již v pravěku – např. z období mezolitu pochází nález zahloubeného obydlí s kolekcí kamenných nástrojů vyrobených z širokého spektra surovin z Čech i okolních regionů. V raném středověku hradiště zřejmě střežilo vstup do Čech od západu a asi do 10. století bylo centrem dnešní karlovarské pánve. Následně ho v této funkci nahradilo mladší přemyslovské hradiště, snad na katastrálním území sousedního Sedlce u Karlových Varů. Akropoli i předhradí hradiště Starý Loket opevňovala dřevohlinitá hradba s čelní kamennou plentou, která je dochována v podobě různě vysokého valu. Část areálu zničil novověký lom, cesty a další novodobé zásahy.

Literatura: Knor 1951; Prošek 1951; Čtverák a kol. 2003; Kos 2013.

Navigační bod: N 50°12'42.61", E 12°48'27.54" (severozápadní část hradiště).

Vysvětlivky k mapám: 1 – novověký lom, který poničil část vnitřního opevnění; 2 – střední část vnitřního opevnění, zasažená těžbou a archeologickými sondami; 3 – nejlépe dochovaná část vnitřního opevnění; 4 – vnější opevnění; 5 – kruhová sníženina, pravděpodobná poloha kostela; 6 – žulové temeno akropole s výhledem do kraje. Mapové značky viz sekci Ke stažení.