Svojkovice na Moravě a Želetava, okr. Jihlava, Kraj Vysočina

Zaniklý hornický a sídelní areál u Svojkovic a Hor

(13.–15. století)

Krajina zbrázděná důlní činností.

Krajina zbrázděná důlní činností.

Foto P. Macků, 2015.

Rozsáhlý zaniklý sídelní a hornický hlubinný areál u Svojkovic a Hor vytvářel komplexní zázemí pro těžbu a zpracování suroviny. Kromě nadzemních pozůstatků v kulturní krajině je území i částečně poddolováno. Jde o rozsáhlý hornický areál, v jehož středu se nachází Hrachová hora, na níž se dochovala dvě velká pinková pole a jedna samostatná pinka. Pinky, ponejvíce kruhových až oválných tvarů, jsou v terénu dobře patrné, neboť jsou až 3 m hluboké, místy lemované obvaly s vytěženou hlušinou. Ves Velké Štítky se nacházela cca 800 m jižně od vrcholu kopce a dolovat se zde začalo na poč. 14. stol. K roku 1519 se ves uvádí již jako pustá a nedaleko ní byla založena ves Hory. Ve Štítkách je dodnes patrná plocha po drobném kruhovém opevnění, obehnaném dvojitým příkopem s valy.

Literatura: Nekuda 1961; Měřínský 1977, 1978, 1984; Nekuda – Unger 1981; Merta 1984; Houzar – Škrdla – Vokáč 2007.

Navigační bod: N 49°10‘12.17“, E 15°38‘58.10“ (pinkové pole severně od kóty Hrachová hora).

Vysvětlivky k mapám: A – pinková pole na jihovýchodním svahu Hrachové hory; B – samostatná pinka; C – pinkové pole severně od vrcholu Hrachové hory; D – opevnění/tvrziště; E – ves; F – pozůstatky dalších pinkových tahů. Mapové značky viz sekci Ke stažení.