Suchdol v Moravském krasu, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Jeskyně Koňská jáma

(paleolit, neolit, eneolit, doba halštatská, středověk)

Hlavní prostora jeskyně Koňská jáma.

Hlavní prostora jeskyně Koňská jáma.

Foto P. Zajíček, 2010.

Jeskyně Koňská jáma je situována v severní části Moravského krasu, v závěru krasového kaňonu Suchý žleb. Má dva vchody, orientované směrem k jihu, nacházející se necelých 20 m nade dnem údolí, které ústí do přední zákrutové části. Osídlení jeskyně je archeologickými nálezy potvrzeno od mladého paleolitu (magdalénien), nejzajímavější nálezy ale pocházejí z období neolitu a eneolitu. V jeskyni Koňská jáma byl z tohoto období nalezen sled neporušených vrstev s velmi zajímavým souborem 152 keramických fragmentů kultury s lineární keramikou. Zvláštní pozornost si zasluhuje především zlomek keramiky s figurální plastikou. Z dalších období jsou zastoupeny nálezy ze starší doby železné (halštatské) a ze středověku.

Literatura: Skutil 1962; 1963; Svoboda 2002.

Navigační bod: N 49°21'39.362“, E 16°42'48.244“.

Vysvětlivky k mapám: Mapové značky viz sekci Ke stažení.