Suchá Rudná, okr. Bruntál, Moravskoslezský kraj

Pozůstatky středověkého dolování

(13.–19. století)

Archeologický výzkum realizovaný v roce 2014 v souvislosti s přístavbou penzionu Holzberg.

Archeologický výzkum realizovaný v roce 2014 v souvislosti s přístavbou penzionu Holzberg.

Foto P. Malík.

Pozůstatky středověkého dolování v Andělskohorském rudním revíru jsou významnou lokalitou z první poloviny 13. století. Nejstarší těžba v podobě povrchových dobývek se soustředila na tzv. rozsypy a na zvětralé svrchní části zrudněných vrstev. Vytěžený zlatonosný materiál byl následně zpracováván v rýžovnických splavech. V Suché Rudné se pozůstatky dobývek dochovaly jako výrazné terénní prolákliny. V zalesněném okolí se také zachovaly relikty areálů na úpravu rudy, vodních kanálů a nádrží, četné haldy a odvaly. Největší kumulace můžeme pozorovat na Anenském vrchu a zejména v oblasti Hlásky a Vysoké. V r. 2014 proběhl v Suché Rudné záchranný archeologický výzkum při budování základů k přístavbě penzionu a díky němu byly objeveny dřevěné konstrukce rýžovnického pracoviště. Kromě nich byly nalezeny také špachtle a fragmenty objemných dřevěných dlabaných nádob pro manipulaci se zpracovávaným materiálem – druhy i množství nálezů dokazují mimořádný význam´lokality.

Literatura: Novák 1980; Večeřa 2004, 2004a, 2008; Malík – Večeřa – Zezula 2014.

Navigační bod: N 50°03‘52.88“, E 17°21‘27.12“ (dobývka Měkká žíla).

Vysvětlivky k mapám: A – Měkká žíla; B – Velká žíla; C – Podmáslí; D – rýžoviště v Kyselce; E – Zlatý Jelen. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Suchá Rudná