Strážovice, okr. Hodonín, Jihomoravský kraj

Raně středověké mohylové pohřebiště

(9. století)

Pohled na mohylník.

Pohled na mohylník.

Foto B. Machová, 2010.

Raně středověké mohylové pohřebiště ve Strážovicích je jedním z největších raně středověkých mohylníků s doklady kostrového i žárového způsobu pohřbívání na Moravě. V první polovině 20. století byl mohylník archeologicky zkoumán. V té době na něm byla napočítána 101 mohyla; násypy dosahovaly převážně kruhových půdorysů o průměru od 2 do 11 m a výšce od několika centimetrů po 160 cm. V rámci mohylníku byla zjištěna také veliká variabilita pohřbů; hrobové jámy se vyskytovaly na úrovni terénu, ale i zahloubené se stopami dřevěného obkladu. Co se týče milodarů, v prozkoumaných mohylách se nacházely zejména keramické nádoby, ale také náušnice, nože, vědérka, šipky, sekery, píšťalky, přeslen, ocílka a křesadlo. Až na výjimky šlo tedy spíše o předměty denní potřeby a součásti oblečení. Mohylové náspy jsou dnes ve vysokém listnatém lese velice dobře patrné a mohylník jako celek působí monumentálním dojmem.

Literatura: Skutil 1964; Dostál 1966; Jiráň 2008; Machová 2015.

Navigační bod: N 49°01‘14.10“, E 17°02‘25.44“.