Stradonice u Pátku, okr. Louny, Ústecký kraj

Pravěké hradiště

(800–450 př. Kr.)

Panoramatický pohled z hradiště na České středohoří.

Panoramatický pohled z hradiště na České středohoří.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Hradiště ve Stradonicích u Pátku je zvláštním typem opevněné lokality z doby halštatské. Od ostatních se liší šestiúhelníkovým tvarem a především jedinečným systémem opevnění, jehož části byly stavěny odlišnými technikami, pravděpodobně různými komunitami z okolí. Identifikována zde byla dřevohlinitá hradba s čelní kamennou plentou, palisádou a příkopem, kamenitý val s dlážděním nebo val předsunutý před příkop. Hradiště pravděpodobně nebylo osídleno dlouhodobě a sloužilo komunitám i ze vzdálenějších oblastí spíše jako útočiště či shromaždiště k provozování směny či náboženských obřadů. Z vrcholu hradiště se nabízí krásný výhled do Poohří.

Literatura: Píč 1895; Smrž 1981, 1982, 1992; Dreslerová – Hrubý 2004; Smrž.

Navigační bod: N 50°22'22.45", E 13°58'12.90" (severně od valu).

Vysvětlivky k mapám: A – archeologická sonda v místě předpokládaného vstupu do hradiště; B – sonda přes nejlépe dochovanou část opevnění; C – sonda v místě zplanýrování valu; D – sonda v místech pravděpodobného lehčího opevnění. Mapové značky viz sekci Ke stažení.