Štěpánov nad Svratkou, okr. Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina

Těžební areál Havírna

(13.–14. století)

Dálkový pohled na lokalitu.

Dálkový pohled na lokalitu.

Foto R. Stránská, 2015.

Těžební areál Havírna je svoji rozlohou a zachováním významným dokladem středověkého těžebního, zpracovatelského a sídelního areálu. Štěpánovský rudní revír se rozkládá po obou stranách údolí řeky Svratky, je široký cca 1,5 km a dlouhý 5–7 km. Lokalita byla objevena v r. 1990, na počátku 21. století pak byla komplexně prozkoumána. Zjištěny byly doklady těžby a osídlení lokality již od poloviny 13. století; ukončení aktivit lze klást do 14. století. Na lokalitě jsou v terénu patrné především pozůstatky po dolování stříbrných rud a také relikty výrobních a pravděpodobně i sídelních objektů. Stopy po dolování v podobě množství různě hlubokých (3–4 m) prohlubní s mohutnými obvaly jsou rozmístěny v téměř 300 m širokém pásu, v délce až 700 m. Patrně nejbohatší žilné pásmo bylo vytěženo klasickou dobývkou a dnes se projevuje jako téměř 100 m dlouhá a až 5 m hluboká skalnatá rokle. Mezi další terénní prvky náleží množství teras souvisejících s těžbou.

Literatura: Sadílek 1996; Doležel – Sadílek 2004.

Navigační bod: N 49°30‘54.25“, E 16°21‘42.72“ (střed lokality).

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Štěpánov nad Svratkou