Starý Jičín, okr. Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Starojický kopec, středověký hrad Starý Jičín

(pravěk a 13.–18. století)

Letecký pohled od jihu.

Letecký pohled od jihu.

Foto M. Kalábek.

Starojický kopec je výraznou krajinou dominantou s doklady pravěkého a časně historického osídlení. Areál byl osídlen již v době halštatské a také lidem púchovské kultury. Z lokality pocházejí rovněž pozůstatky jednoho z nejstarších šlechtických hradů na Moravě. Počátky vrcholně středověkého osídlení spadají do první poloviny 13. stol. V 18. stol. hrad již pouze chátral a v průběhu 19. stol. se stal zříceninou. Dochované pozůstatky hradního jádra sestávají z věže typu bergfrit a obvodové hradby chráněné příkopem. V pozdně gotickém období bylo opevnění hradu zesíleno parkánovou hradbou a předhradím se studnou, kterému dominovala mohutná, dodnes zachovaná, hranolová věž. Renesančnímu období náleží tzv. Žerotínský palác, na jehož zdech se místy dochovaly zbytky interiérových omítek. Vlastníkem hradu je nyní obec Starý Jičín, jež postupně realizuje sanaci zdiva a využívá jeho areál k různým kulturním a společenským aktivitám.

Literatura: Plaček 1996; Augustinková – Knápek – Martinec 2014; Turek 2014.

Navigační bod: N 49°34‘57.54“, E 17°57‘48.68“.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Starý Jičín