Sepekov, okr. Písek, Jihočeský kraj

Pravěké mohylové pohřebiště

(1600–500 př. Kr.)

Přístupová cesta k jedné z mohyl.

Přístupová cesta k jedné z mohyl.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Mohylové pohřebiště v lese Chlum je jedním z nejzajímavějších pravěkých mohylníků v jižních Čechách. První výkopy na pohřebišti probíhaly již ve 40. letech 19. století, poslední větší výzkum na konci 19. století, kdy byly mohyly ohroženy tím, že z nich místní sedláci těžili kámen. Tehdejší archeologové sice zachránili obsah hrobů, avšak samotmé mohylové náspy bohužel dodnes nesou stopy jejich nešetrného výzkumu. Na konci 19. století bylo v lese dokumentováno 76 mohyl, dnes jich identifikujeme už jen 65. Většina z nich náleží do střední doby bronzové či doby halštatské. Mezi hrobové milodary patřily především zbraně a šperky, včetně zlatého náramku nebo prstenu. Na jedné z jehlic byl údajně zachován kousek hedvábí.

Literatura: Hraše 1873; Dubský 1949; Fröhlich 1997; Chvojka – Michálek 2011.

Navigační bod: N 49°25'24.55", E 14°27'33.27" (vstup na lokalitu).

Vysvětlivky k mapám: 1–65 – mohyly; mohyla 19 je jedním z největších pravěkých mohylových náspů v jižních Čechách. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Sepekov
Hraše, J. K. 1873: Jedenáctero pohanských hřbitovů okolí Ratajského na Táborsku, Památky archeologické 9, 129–140.