Sebranice u Boskovic, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Sebranice čp. 36

(středověk, novověk)

Usedlost čp. 36, detail žudru.

Usedlost čp. 36, detail žudru.

Foto M. Fajman, 2007.

Bývalá usedlost s rychtou v Sebranicích patří k ojediněle zachovalým dokladům nejstarší lidové architektury. Sebranický dům čp. 36 je mnohovrstevnatým objektem odkazujícím na stavební tradice etnografického regionu Malé Hané. Archeologický výzkum v r. 2013 doložil osídlení v místě parcely od 1. pol. 13. století, od 15. století pak prostorovou stabilizaci usedlosti, která se zde s drobnými změnami udržela dodnes. Usedlost je známá především díky unikátně dochované stavbě roubeného žudru z r. 1738. Dispozice původní usedlosti je tříboká s obytným domem (komora, síň, světnice), na který kolmo navazují chlévy, na ně pak na severní straně velká kůlna. Za kůlnou je malá ovocná zahrada, oddělaná od obecní cesty potokem. Ve 30. letech 20. století došlo k radikální přestavbě domu – původní roubenou síň a komoru nahradila zděná novostavba, před kterou zůstal zachován původní roubený žudr.

Literatura: Kolařík – Merta – Pokorný 2014.

Navigační bod: N 49°29‘53.53“, E 16°34‘23.50“.

Vysvětlivky k mapám: A – obytný dům; B – chlévy; C – kůlna; D – roubený žudr. Mapové značky viz sekci Ke stažení.