Rolava, okr. Sokolov, Karlovarský kraj

Zaniklý důlní závod a zajatecký tábor

(druhá světová válka)

Panoramatický pohled do prostoru úpravny rudy.

Panoramatický pohled do prostoru úpravny rudy.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Krušné hory představovaly odpradávna významnou oblast dobývání barevných kovů. V důsledku potřeb nacistického válečného hospodářství začal vznikat v r. 1940 nedaleko obce Rolava (Sauersack) hlubinný důl na cínovou rudu a tábor pro francouzské a později především sovětské zajatce. Po válce důl převzaly Rudné doly Příbram, které však již nerentabilní těžbu neobnovily, pouze r. 1947 demontovaly dále využitelné zařízení a stroje včetně celé těžní věže. Po vystěhování německého obyvatelstva zanikla i nedaleká obec Rolava. Areál zaniklého důlního závodu a zajateckého tábora je modelovým příkladem vzniku archeologické lokality a odlišného rozpadu různých typů konstrukcí, které jsme díky stavební dokumentaci stále schopni přesně interpretovat. Památka je též působivým pomníkem otrocké práce válečných zajatců.

Literatura: Rojík 2000; SOA Plzeň, f. Cínové doly Rolava.

Navigační bod: N 50°23'49.01", E 12°37'48.43" (střed areálu).

Vysvětlivky k mapám: A – důl a zpracovatelský areál; B – zajatecký tábor; C – zaniklá obec Rolava (Sauersack); 1 – vrátnice; 2 – stáje; 3 – správní budovy s laboratoří; 4 – skladiště cínu s nakládací rampou; 5 – kovárna se zámečnickou dílnou; 6 – hornická šatna a umývárna; 7 – kompresorovna se sokly pro uložení strojů; 8 – trafostanice; 9 – těžební věž nad šachtou; 10 – rudný mlýn; 11 – sila na skladování namleté rudy; 12 – úpravna rudy; 13 – zhušťovač kalů; 14 – nakládací rampa u obratiště nákladních automobilů; 15 – odvšivovací stanice; 16 – terénní hrana vymezující původní rozsah zajateckého tábora; 17 – pozůstatky jednodušších budov; 18 – výkopy pro nedokončený kanalizační řad; 19 – přepad na odvod povrchové vody. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Rolava