Řepeč, okr. Tábor, Jihočeský kraj

Sídelní komplex hradu Příběničky

(13.–15. století)

Příkop oddělující předhradí od vnější opevněné plochy hradního komplexu.

Příkop oddělující předhradí od vnější opevněné plochy hradního komplexu.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Hrad Příběničky vznikl kolem poloviny 13. století, snad jako králův mocenský bod proti vítkovskému panství. V 80. letech 14. století se však již nacházel v majetku Rožmberků, kteří jej prostorově i hospodářsky propojili s hradem Příběnice na opačném břehu řeky Lužnice. Za Rožmberků byly Příběničky také doplněny o ohrazenou sídelní aglomeraci, tzv. latrán. Ta se však plně nerozvinula, protože hrad byl obležen táborským vojskem a následně v r. 1437 po dohodě s Oldřichem z Rožmberka zbořen. Po zániku mostu přes Lužnici přestaly být užívány i úvozové cesty, které obě hradní sídla spojovaly. V zázemí hradu je znám původní lom, odkud byl získáván stavební kámen.

Literatura: Vařeka 1993; Sedláček 1996; Durdík 2009; Hložek 2010; Hložek – Menšík 2010a, 2010b; Hložek 2011, 2012.

Navigační bod: N 49°23'34.45", E 14°33'23.39" (vstup od severozápadu).

Vysvětlivky k mapám: A – jádro hradu; B – předhradí; C – latrán; D – příkop vylámaný do skály; E – val před hradbou a příkopem předhradí; F – útočištná věž; G – pozůstatky čtyřdílného paláce; H – val, pozůstatek původního opevnění; I – čelní příkop; J – úvozová cesta narušená hradním příkopem; K–L – valy; M – dnešní cesta; N – poloha úvozových cest k řece; O – pomníky z 19. století; P – pozůstatky menší stavby, dříve považované za kapli sv. Jiří; Q–R – umístění původních bran; S – lom na stavební kámen; T – halštatská mohyla; U – zaniklá novověká pec na pálení vápna. Mapové značky viz sekci Ke stažení.