Radíč, okr. Příbram, Středočeský kraj

Pravěké hradiště – oppidum Hrazany

(150–50 př. Kr.)

Panoramatický pohled na vrcholy oppida.

Panoramatický pohled na vrcholy oppida.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Oppidum Hrazany je díky své malebné poloze nad vltavským údolím považováno za nejkrásnější hradiště doby laténské u nás. Jako některá další oppida bylo součástí vltavské vodní cesty, která spojovala Čechy s Podunajím. Hradiště je členěno nejméně do několika částí, které leží na návrších Červenka a Doubí a v sedle Hrádnice mezi nimi. Vnitřní zástavba zahrnovala především ohrazené dvorce s obytnými a hospodářskými budovami, z nichž některé měly kamenné podezdívky. Archeologické výzkumy zachytily stopy zpracovávání železa a barevných kovů. Ve vrcholném středověku vznikla na vrcholu Červenka tvrz a ještě o kus dále na hrotu ostrožny hrádek Ostromeč. Pod Červenkou měli v r. 1419 nocovat husité před střetem s královským vojskem u Živohošti.

Literatura: Jansová 1965, 1986, 1988, 1992; Čtverák 2002; Čtverák a kol. 2003.

Navigační bod: N 49°43'54.94", E 14°24'10.28" (brána D); N 49°44'03.34", E 14°24'26.01" (brána C).

Vysvětlivky k mapám: A – hlavní brána A; B – brána B s nálezem vyjetých kolejí; C–D – brány C a D; E – brána E s pozůstatky dvojitého valu; F – brána F s pozůstatky příkopu a valu. Mapové značky viz sekci Ke stažení.