Předmostí, okr. Přerov, Olomoucký kraj

Paleolitická stanice

(před 100000 a 29000–26000 lety)

Současná podoba vápencového reliktu původní Skalky s pamětní deskou z roku 1971. Pohled od západu.

Současná podoba vápencového reliktu původní Skalky s pamětní deskou z roku 1971. Pohled od západu.

Foto Z. Schenk.

Světově významné naleziště v poloze Skalka představuje rozsáhlý soubor pozůstatků činnosti člověka z doby mladého paleolitu. Doloženy jsou sídlištní i pohřební aktivity, skládky mamutích kostí i nálezy umění. Jde o jeden z největších areálů svého druhu v Evropě. Byl znám již v 16. století a první archeologické výzkumy na něm probíhaly od konce 19. století. Mezi největšími objevy lze zmínit akumulace mamutích kostí, více než 20 lidských koster, vyřezávanou plastiku mamuta a geometrickou rytinu ženy na mamutím klu. Díky těžbě spraše byl v areálu objeven a zachován řez kulturní vrstvou, jehož část je dnes prezentována v Památníku lovců mamutů. Lokalita s delším intervalem osídlení spadá do starší části paleolitické kultury gravettienu. Starší (neandrtálské) osídlení se na lokalitě soustředilo kolem vrcholu Hradiska. V poloze Skalka se dnes nachází panelové sídliště, v jižní části hřbitov a v jeho blízkosti Památník lovců mamutů. Obě lokality jsou zahrnuty do naučné stezky „Předmostím až do pravěku".

Literatura: Wankel 1884; Maška 1894; Peška – Plaček 2002; Svoboda 2006.

Navigační bod: N 49°28‘00.83“, E 17°26‘13.88“ (Památník lovců mamutů).

Vysvětlivky k mapám: A – vrchol Skalka; B – vrchol Hradisko. Mapové značky viz sekci Ke stažení.