Praha-Újezd nad Lesy, Hlavní město Praha

Zaniklá středověká vesnice Hol

(14.–15. století)

Čtyřprostorový obytný dům, domnělá rychta. V popředí zahloubený objekt – sklep.

Čtyřprostorový obytný dům, domnělá rychta. V popředí zahloubený objekt – sklep.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Zaniklá vesnice Hol byla vlastivědným badatelům známa dlouho, ovšem často se vyskytovala pod nesprávným označením Žák, které se vztahovalo až k raně novověkému rybníku v prostoru původní vsi. Její zánik byl nesprávně datován do doby třicetileté války. Až v posledních letech se podařilo zjistit, že vesnice vznikla v průběhu 14. století a zanikla již během husitských válek. Osu vsi tvořila půl kilometru dlouhá náves, po jejíchž stranách stálo přes 20 usedlostí. Základem usedlosti byl trojprostorový dům, který představoval dominantní typ obytné stavby v regionu až do počátku 20. století. I další budovy jako chlévy či jiné hospodářské stavby byly vystavěny často z kamene, protože v okolí vsi se nacházejí bohaté zdroje pískovce, jehož těžbou se snad místní obyvatelé částečně živili. Usedlosti byly vzájemně odděleny obvodovými zdmi. Dodnes se dochovaly také dvě studně a mezní pásy polí kolem vesnice.

Literatura: Beránek 2011; Klír – Beránek 2012; Beránek 2014.

Navigační bod: N 50°05'09.57", E 14°41'46.95" (střed lokality).

Vysvětlivky k mapám: A–B – hráze raně novověkých rybníků; C – náves; D (také 14 a 18) – usedlosti; E – zachované studny; F – hnojiště; G–J – mezní pásy polí. Mapové značky viz sekci Ke stažení.