Praha-Liboc, Hlavní město Praha

Raně středověké hradiště Šárka

(9. století)

Akropole hradiště Šárka (vpravo) z počátků českého středověkého státu. Jeho státoprávní tradice zanikla po bitvě na Bílé hoře u Letohrádku Hvězda (na obzoru vlevo).

Akropole hradiště Šárka (vpravo) z počátků českého středověkého státu. Jeho státoprávní tradice zanikla po bitvě na Bílé hoře u Letohrádku Hvězda (na obzoru vlevo).

Foto Z. Kačerová, 2014.

Skály nad Šáreckým potokem byly osídleny už od pravěku a daly pojmenování pozdnímu, tzv. šáreckému stupni neolitické kultury s lineární keramikou. Lépe zachována je však středověká fáze osídlení Šáreckého údolí. Raně středověký hrad v Šárce vznikl asi již v 8. století, tedy ještě v předpřemyslovském období, a zanikl nejpozději v 10. století, kdy získávala na významu nová přemyslovská centra jako Levý Hradec či Pražský hrad. Podle nálezů avarských litých kování a franské mince zde sídlila elita s dálkovými kontakty, a hradiště tak plnilo kromě vojenských funkcí zřejmě i úlohu ústředí správy a směny. Hypoteticky mohlo sloužit také k výrobním či kultovním účelům.

Literatura: Sklenář a kol. 2002; Čtverák a kol. 2003; Nechvátal a kol. 2012.

Navigační bod: N 50°05'48.31", E 14°19'15.60" (vstup na akropoli).

Vysvětlivky k mapám: A – Šestákova skála s pravěkým osídlením; B – Kozákova skála s akropolí hradiště; C–D – předhradí; E – předpokládaný vstup do hradiště. Mapové značky viz sekci Ke stažení.