Praha-Královice, Hlavní město Praha

Raně středověké hradiště

(10.–12. století)

Letecký snímek hradiště. Vlevo předhradí, vpravo akropole s kostelem sv. Markéty.

Letecký snímek hradiště. Vlevo předhradí, vpravo akropole s kostelem sv. Markéty.

Foto M. Gojda, 2013.

V 10. století výrazně vzrostl počet opevněných areálů ve středních Čechách, pravděpodobně v souvislosti s ochranou tzv. přemyslovské domény – územního jádra knížecí moci kolem Prahy. Jedním z nových hradišť bylo i hradiště U Markéty v dnešních Královicích. Dodnes jej ohrazují výrazné valy, které jsou pozůstatkem dřevohlinité hradby s čelní kamennou plentou, původně doplněnou ještě příkopem. V areálu bylo provozováno hutnictví a kovářství. Na akropoli stál pravděpodobně už za života hradiště kostel, v písemných pramenech zmiňovaný až k r. 1354. Hradiště ztratilo svoji funkci během 12. století – z této doby pochází řada zahloubených objektů, které odkryl archeologický výzkum na akropoli.

Literatura: Richterová 1997; Lutovský 2001; Štefan – Hasil 2014.

Navigační bod: N 50°02'36.05", E 14°38'06.40" (vstup do hradiště).

Vysvětlivky k mapám: A – akropole; B – vnitřní opevnění; C – předhradí; D – vnější opevnění. Mapové značky viz sekci Ke stažení.