Praha-Hradčany, Hlavní město Praha

Raně středověké centrum Pražský hrad

(9.–12. století)

Pražský hrad z rozhledny na Petříně.

Pražský hrad z rozhledny na Petříně.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Pražský hrad je výjimečným příkladem více než tisícileté kontinuity centra vlády i církevní správy. Hradčanský ostroh byl poprvé opevněn v polovině 9. století. Na konci téhož století nechal kníže Bořivoj vystavět mimo opevněný areál kostel Panny Marie, jehož zdivo bylo odkryto v r. 1950 mezi zahradou Na Baště a druhým hradním nádvořím. Na počátku 10. století byla vybudována dřevohlinitá hradba s čelní kamennou plentou. Ve stejné době vznikla další sakrální stavba, a to bazilika sv. Jiří, která se později stala součástí ženského benediktinského kláštera. Další svatostánek, rotundu sv. Víta, nechal postavit kníže Václav. Rotunda se v 70. letech stala biskupským kostelem a v její blízkosti stálo sídlo biskupa; v 11. století byla přestavěna na baziliku. Na počátku 12. století získal Hrad první, již románskou, celokamennou hradbu. Ostatní stavby z 10.–12. století, jako pozůstatky dřevěných domů a haťových cest nebo zdiva dalších sakrálních staveb, jsou dnes skryty pod dlažbou třetího nádvoří. Archeologické nálezy z Pražského hradu jsou vystaveny ve stálé expozici Příběh Pražského hradu v tzv. Starém paláci a v paláci Rožmberském.

Literatura: Frolík a kol. 2000; Maříková-Kubková – Herichová 2009; Boháčová 2011.

Navigační bod: N 50°05'25.01", E 14°23'53.69" (počátek prohlídky).

Vysvětlivky k mapám: A – kostel Panny Marie; B – fragmenty románského opevnění objevené při archeologických výzkumech; C – rotunda sv. Víta; D – severní apsida rotundy sv. Víta (připojena až v 11. století); E – bazilika sv. Víta; F – bazilika sv. Jiří. Mapové značky viz sekci Ke stažení.