Pořejov, okr. Tachov, Plzeňský kraj

Zaniklá obec Pořejov

(14.–20. století)

Pořejovský židovský hřbitov.

Pořejovský židovský hřbitov.

Foto Z. Kačerová, 2013.

Pořejov vznikl před polovinou 14. století a v r. 1500 se stal městečkem. Ještě ve 14. století jej využili jako své sídlo tachovští manové, kteří obývali zdejší tvrz, v 16. století přestavěnou na malý zámek. Areál poplužního dvora přiléhajícího k zámku byl v 18. století rozparcelován a vznikla zde synagoga a škola. V bojích mezi americkou armádou a jednotkami SS bylo městečko na konci druhé světové války silně poškozeno a po vysídlení německého obyvatelstva chátralo. Od 80. let byly jeho ruiny zaváženy skládkou, která začala být rekultivována až v posledních letech. Pozůstatky městečka zahrnují rozmanitou škálu objektů přímo v zástavbě obce i jejím zázemí – nalezneme zde relikty kostela, části původní tvrze, pozůstatky usedlostí s trojdílnými domy a hospodářskou zástavbou, zbytky plužiny, úvozové cesty, zaniklé mlýny, katolický i židovský hřbitov apod.

Literatura: Procházka 2005; Balý 2007; Galusová 2007; Vařeka a kol. 2008.

Navigační bod: N 49°43'57.33", E 12°36'14.53" (zaniklá obec Pořejov); N 49°44'00.17", E 12°35'20.93" (kostel sv. Anny); N 49°43'26.96", E 12°35'31.12" (židovský hřbitov); N 49°43'31.68", E 12°35'02.76" (Mašův mlýn).

Vysvětlivky k mapám: A – zaniklé městečko Pořejov; B – kostel sv. Bartoloměje; C – místo původní tvrze; D – rybníček, původní vodní příkop tvrze; E – rozparcelovaný hospodářský dvůr tvrze, později částečně zastavěn školou; F – trojdílný dům; G – dvorek; H – stodola; I – mezní pásy polí; J – úvozové cesty; K – zaniklý poutní kostel sv. Anny se hřbitovem; L – židovský hřbitov; M–N – zaniklé mlýny; O – zaniklý Mašův mlýn. Mapové značky viz sekci Ke stažení.