Podobora a Louky nad Olší, okr. Karviná, Moravskoslezský kraj

Hradiště Chotěbuz-Podobora

(900 př. Kr. až 11. století)

Chotěbuz-Podobora. Letecký pohled na akropoli od jihovýchodu se současným archeoparkem.

Chotěbuz-Podobora. Letecký pohled na akropoli od jihovýchodu se současným archeoparkem.

Archiv ARÚB, 2009.

Hradiště Chotěbuz-Podobora se nachází zhruba 2 km severovýchodně od středu obce Chotěbuz na vyvýšené ostrožně u řeky Olše, v blízkosti původní významné obchodní stezky. První zmínky o archeologických nálezech z lokality pocházejí již z 19. století. Rozsáhlejší archeologické výzkumy se uskutečnily na hradišti však až v 50. letech 20. století a od roku 1978 až do současnosti probíhá jeho systematický výzkum. Jde o polykulturní hradiště, osídlené v pozdní době bronzové (slezská fáze lužických popelnicových polí) až době halštatské (platěnická kultura) a opětovně v raném středověku, kdy dosáhlo největší rozlohy. Slovanské osídlení je datováno od poloviny 8. století až do počátku 11. století. Areál tvoří dvě předhradí a akropole. Délka opevněné soustavy o rozloze asi 1,7 ha dosahuje přibližně 400 m. Na hradišti byly nalezeny především obytné a výrobní stavby i množství artefaktů. V dnešní době se to nachází rozsáhlý archeopark.

Literatura: Čižmář 2004; Kouřil – Gryc 2014; 2019.

Navigační bod: N 49°47'15", E 18°35'23.5" (Chotěbuz-Podobora, vstup do archeoparku).

Vysvětlivky k mapám: A – akropole; B – most a brána přes příkop; C – první předhradí; D – druhé předhradí. Mapové značky viz sekci Ke stažení.