Podhradí u Luhačovic, okr. Zlín, Zlínský kraj

Středověký hrad Starý Světlov

(vrcholný a pozdní středověk)

Pohled na hradní palác.

Pohled na hradní palác.

Foto R. Vrla, 2013.

Středověký hrad Starý Světlov je rozsáhlá zřícenina s dosud patrnými výraznými terénními úpravami a pozůstatky zdiva. V 15. století byl důležitým vojenským a strategickým centrem jihovýchodní Moravy. Písemné zprávy poprvé připomínají hrad v r. 1360 a v r. 1517 jej označují jako pustý. Jádro hradu ohrazovala obvodová hradba, která je dnes částečně patrná na severozápadní a jižní straně. Ze západní, severní a východní strany jádro obklopuje parkán o šířce 5 m. Hrad je obehnán příkopem o šířce cca 15 m a dodnes dochované hloubce až 5 m, před kterým se nachází předsunutý mohutný val, jenž dosahuje výšky přes 5 m. Archeologický výzkum částečně odkryl pozůstatky čtyřprostorového hradního paláce. Západním směrem od hradu bylo situováno předhradí, na němž byly objeveny pozůstatky dřevěných staveb hospodářského charakteru. Od r. 2013 v areálu probíhá konzervace a sanace ohrožených pozůstatků zděných konstrukcí.

Literatura: Kohoutek 1995, 2003; Plaček 1996, 2001; Vrla 2013.

Navigační bod: N 49°09‘04.80“, E 17°45‘38.40“.

Vysvětlivky k mapám: A – zdivo obvodové hradby; B – parkán; C – parkánová hradba; D – příkp; E – val; F – předhradí; X – původní vstup do vnitřního hradu. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Podhradí u Luhačovic