Plešice, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

Středověký hrad Holoubek se vsí a tvrzí

(14.–15. století)

Ostrožna hradu nad soutokem řeky Jihlávky a Plešického potoka.

Ostrožna hradu nad soutokem řeky Jihlávky a Plešického potoka.

Foto P. Macků, 2015.

Středověký hrad Holoubek tvořil samostatný hospodářsko-pevnostní celek, skládající se z vlastního hradu, hospodářského dvora a vesnice. Zřícenina hradu představovala krajinnou dominantu a je v terénu stále jasně zřetelná. Hrad byl postaven na drobné ostrožně nad řekou Jihlavou, dnes je údolí pod hradem zatopeno vodní nádrží Dalešice. Hrad se poprvé připomíná k r. 1353, vesnice v jeho okolí pak k r. 1385, hospodářský dvůr k r. 1406. R. 1447 byl již hrad označen jako pustý. Ohrazuje jej příkop v šíři 10,5–21,0 m, jehož dnešní hloubka činí 2–3,5 m, s místy dochovaným valem. Druhý, menší příkop se nachází pod hradem. Na předhradí je dosud patrná destrukce kamenné stavby, avšak krátká existence vsi nezanechala v terénu patrné stopy. Hrad doposud nebyl archeologicky zkoumán.

Literatura: Plaček 1987; Plaček 1996; Plaček 2001.

Navigační bod: N 49°10‘13.53“, E 16°02‘55.31“ (předhradí).

Vysvětlivky k mapám: A – hrad; B – předhradí; C – ekonomické zázemí hradu; D – tvrziště. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Sto zajímavých archeologických lokalit Moravy a Slezska – Plešice