Písek, okr. Písek, Jihočeský kraj

Středověké zlatodoly Havírky

(13.–17. století)

Povrch zlatodolu.

Povrch zlatodolu.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Hlubinná těžba zlata v Píseckých horách začala na přelomu 13. a 14. století, ale již v pravěku jí předcházelo intenzivní rýžování na jihočeských zlatonosných tocích. Vrchol těžby v Havírkách je kladen do 15. a 16. století. Na konci 60. let 20. století zde byl proveden první archeologický výzkum hlubinného dolu u nás. I další zkoumání této lokality bylo unikátní – archeologický výzkum v polovině 70. let prováděli potápěči v podzemních prostorách zaplavených vodou. Na povrchu jsou ze zlatodolu patrné dvě řady propadlých šachet a štol, kromě nich ale byly objeveny i pozůstatky nejméně dvou kováren, hornické nářadí (želízka a mlátky, hornické lampičky) a doklady života horníků v podobě menších obytných stavení, keramických střepů a úlomků kamnových kachlů.

Literatura: Fröhlich – Kurz 1980; Fröhlich 1997, 2006; www_Písek.

Navigační bod: N 49°17'22.41", E 14°11'42.61" (přístup od rozcestníku „Havírky“).

Vysvětlivky k mapám: A – hlavní linie propadlých šachet a štol; B – druhá linie propadlých šachet a štol; C – nejhlubší zkoumané šachty; D – dozděná šachta zabezpečená mříží. Mapové značky viz sekci Ke stažení.

Texty vybraných článků a zpráv k dalšímu studiu. Úplné citace jsou obsaženy na kartě Ke stažení v souboru Seznam literatury.

Archeologický atlas Čech – Písek