Olomučany, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Nový hrad, předsunuté a obléhací opevnění

(středověk, novověk)

Pohled na Nový hrad od severu.

Pohled na Nový hrad od severu.

Foto L. Kundera.

Nový hrad je příkladem postupného opevňování původního vrcholně středověkého sídla. Jde o zříceninu vrcholně středověkého hradu s romanticky upraveným předsunutým opevněním, které vzniklo na místě bývalé obléhací bašty z pozdního středověku. První zmínka o hradu pochází snad z r. 1381. Ve 2. polovině 15. století hrad dobývalo uherské vojsko, a proto bylo v jeho okolí vystavěno šest obléhacích bašt. K zániku hradu došlo v polovině 17. století; na počátku 19. století byla přistavěna romantická mohutná osmiboká věž. Areál „starého“ Nového hradu je tvořen jádrem a předhradím, areál „nového“ Nového hradu se nachází asi 300 m dále a tvoří jej polygonální hradební okruh, dodnes dochovaný v téměř celé své hmotě, s monumentálním příkopem. Na odvrácené straně příkopu se nachází pozůstatky obléhacího opevnění.

Literatura: Konečný – Merta 1976, 1980; Plaček 2001; Štětina 2000, 2004.

Navigační bod: N 49°19‘26.92“, E 16°38‘30.74“.

Vysvětlivky k mapám: A – starý hrad s předhradím; B – nový hrad; C – předsunuté opevnění; D–I – obléhací opevnění. Mapové značky viz sekci Ke stažení.