Olešná u Radnic, okr. Rokycany, Plzeňský kraj

Pravěké hradiště Radná

(950–450 př. Kr.)

Vnitřní příkop za vnitřním valem.

Vnitřní příkop za vnitřním valem.

Foto Z. Kačerová, 2014.

Pravěké hradiště Radná je situováno v poloze Starý Zámek, na typickém strategickém místě na ostrožně. Jeho osídlení spadá do pozdní doby bronzové a doby halštatské. Ostrožnu dodnes přetíná trojice výrazných valů (pozůstatků hradeb) a příkopů. Na akropoli zachytil archeologický výzkum několik obytných chat a sídlištních jam. V jednom ze zahloubených domů doby halštatské, zničených požárem, byl mj. odkryt sklípek s obilím a luštěninami a hliněná závaží tkalcovského stavu. I další nálezy dokládají intenzivní zemědělské osídlení hradiště. V jeho okolí se nachází několik dalších sídlištních i pohřebních lokalit doby halštatské.

Literatura: Šaldová 1977, 1981; Sklenář 1989.

Navigační bod: N 49°51'31.23", E 13°31'27.90" (vstup od západu); N 49°51'26.42", E 13°31'53.91" (vstup od východu).

Vysvětlivky k mapám: A – vnější val; B – prostřední val; C – vnitřní val; D – akropole; E – poloha chaty s nejzajímavějšími nálezy; F – mohylové pohřebiště; G – středověký areál těžby zlata. Mapové značky viz sekci Ke stažení.